Folia paroizolacyjna

Folie budowlane
Folia paroizolacyjna

Zastosowanie:
- izolacja paroszczelna w konstrukcjach stropów i stropodachów,
- warstwa poślizgowa w nawierzchni tarasów,
- ochrona przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podłóg,
- prowizoryczne zabezpieczenia połaci dachowych,
- osłona elewacji budynków oraz stolarki okiennej w czasie wykonania wewnętrznych robót wykończeniowych,
- czasowe przenośne osłony stanowisk pracy, materiałów budowlanych oraz czasowe zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi,
- ochrona izolacji wodochronnej, wykonanej np. pap, folii, mas bitumicznych.


Standardowe parametry techniczne:

Barwa foli Szerokość folii [m] Nawinięcie [mb] Grubość folii [mm]
2 - 6 dowolne 0,15; 0,20; 0,30


created by: projekty-online.pl