Folia EVA (gumowa) do pakowania kauczuków

Folie opakowaniowe
Folia EVA (gumowa) do pakowania kauczuków

Zastosowanie:
Folia do stosowania w przemyśle gumowym oraz jako opakowanie kauczuku syntetycznego, wraz z surowcem poddawana jest procesowi produkcji gumy. Folia posiada obniżoną temperaturę mięknięcia i topnienia

Wymagania fizyko-mechaniczne:

Badany parametr Wyniki metoda badania
Grubość *[mm] 0,05 ± 10% PN-ISO 4593:1999
Naprężenie zrywające [MPa]
- wzdłuż
- w poprzek

≥ 15
≥ 15

PN-C-89258-2
PN-EN ISO527-3:1998
Wydłużenie względne [%]
- wzdłuż
- w poprzek

≥ 250
≥ 600

PN-C-89258-2
PN-EN ISO527-3:1998
Moduł elastyczności [MPa]
- wzdłuż
- w poprzek

≥ 45
≥ 45

PN-C-89258-2
PN-EN ISO527-3:1998
Przechowywanie Folie przechowywane w magazynach krytych, suchych, w temperaturze 20 ± 5 °C w odległości nie mniej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych

Pakowanie

Znakowanie

Folia nawinięta na tuleje o średnicy 76 mm, nie zagniecione. Pakowanie i znakowanie zgodnie z wymogami specyfikacji/ zamówienia klienta.
Okres magazynowania magazynowanie - do 6 miesięcy
w przypadku aktywacji – max. 3 miesiące (folia z aktywacją powinna być zadrukowana do trzech miesięcy od daty produkcji)
Transport Zwoje folii przewożone krytymi środkami transportu
Poświadczenie jakości Na życzenie klienta producent wystawia świadectwo jakości

* wg zamówień, do uzgodnienia z klientem


created by: projekty-online.pl